ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej
www.siedlce-straz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 24.01.2014 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.01.2017 r.
Deklarację sporządzono 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Adres siedziby:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 25 644 24 13 lub pisząc e-maila na adres: sekretariat@siedlce-straz.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Aby skutecznie komunikować się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
  2. Wysłać pismo na adres: Komenda Miejska PSP, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce,
  3. Wysłać e-mail na adres: sekretariat@siedlce-straz.pl,
  4. Wysłać pismo faksem na nr 25 644 24 13, wew. 43,
  5. Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 25 644 24 13,

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 1-5 należy podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • Adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
  • Sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
  • Przedmiot rozmowy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
  • Obecność osoby przybranej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, proszę o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dostępną - TUTAJ -

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku głównego Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach jest przy ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce.

Główne wejście, oznaczone jako „A”, znajduje się na I piętrze, a dostęp do niego jest wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy.

Przy budynku KM PSP Siedlce znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych dla jednego pojazdu. Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem poprzez wejście „A”. 

Nie jest możliwa obsługa interesantów w języku migowym. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Stan na 31.12.2020 Ilość
  Pożarów 543
  Miejscowych zagrożeń 1654
 
Alarmów fałszywych
258
 

RAZEM

2455

 

 

Ostatnie interwencje

30.12. Polaki, fot. OSP Kotuń
30.12. Polaki, fot. OSP Kotuń
26.12. Wojnów, fot. OSP Wielgorz
26.12. Wojnów, fot. OSP Wielgorz
23.12. Polaki, fot. OSP Kotuń
23.12. Polaki, fot. OSP Kotuń
09.11. Broszków, fot. OSP Kotuń
09.11. Broszków, fot. OSP Kotuń
14.11. Wiśniew Kolonia, fot. OSP Wiśniew
14.11. Wiśniew Kolonia, fot. OSP Wiśniew
05.11. Ujrzanów, fot. A. Król
05.11. Ujrzanów, fot. A. Król
04.11. Jagodne, fot. OSP Kotuń
04.11. Jagodne, fot. OSP Kotuń
29.10. Broszków, fot. OSP Kotuń
29.10. Broszków, fot. OSP Kotuń
14.10. Mościbrody, fot. A. Król
14.10. Mościbrody, fot. A. Król
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Media społecznościowe

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

895420
DzisiajDzisiaj142
W tym miesiącuW tym miesiącu5286
Goście online 7